De opstap naar
zelfredzaamheid
Neem contact op

Wat is My Level Up?

My Level Up is dé interventie van Jan Arends waarin we jongeren met problemen begeleiden naar het beheersen van leeftijd adequate gedrag. De omgeving van de jongere, die in grote mate de jongere beïnvloedt, wordt betrokken in de interventie.

De begeleiding bestaat uit zowel persoonlijke coaching (face-2-face) als gamefication in de vorm van een app. De My Level Up app biedt structuur en activiteiten. Door de activiteiten in de app geven we inzicht in het gedrag van de jongere op zijn omgeving, maar ook van de omgeving op de jongere. Hij kiest zelf, samen met zijn omgeving, de oplossing om leeftijd adequate taken beter te beheersen. Hij oefent dit gewenste gedrag in de app, voordat het veranderde gedrag in het dagelijks leven wordt toegepast.

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen uit computergames om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. Die technieken toepassen in de echte wereld is waar gamification over gaat. Bij gamification staat centraal dat je gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die uit een persoon zelf komt.

In de My Level Up app werken we narratief. Dit houdt in dat in de app de moeite met de leeftijdsadequate taak in het dagelijkse leven centraal staat. Het wordt geplaatst binnen het perspectief van zijn levensloop. Dit kan helpen om anders naar problemen te kijken en deze anders te benoemen. Het kan ertoe leiden dat de jongere nieuwe oplossingen ontdekt wat past in het leven van de jongere

Gedragsveranderingsmodel

De interventie My Level Up is qua proces gebaseerd op het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente. Zij hebben de stadia van gedragsverandering in kaart gebracht, zodat hulpverleners kunnen aansluiten bij het stadium waarin de cliënt zich bevindt. De cliënt wordt begeleid bij het bewust worden van de problematiek, bij het nemen van beslissingen en in het uitvoeren en volhouden van de ingezette verandering.

Neem contact op

Hoe werkt My Level Up?

Een coach van Jan Arends zet het My Level Up traject met de jongere en zijn omgeving in gang. Uitgangspunt hierbij is dat de jongere zelf verantwoordelijk is voor de te nemen stappen in het traject en in de app. Het traject bestaat vaak uit meerdere leerlijnen.

In de My Level Up app doorloopt de jongere 7 stappen (challenge) per leerlijn. Na iedere 2 of 3 challenges kijkt de Jan Arends coach samen met een orthopedagoog of de challenge behaald is. Pas dan kan de jongere weer verder. Loopt de jongere tegen knelpunten aan, dan neemt hij contact op met de Jan Arends coach. Neemt de jongere geen eigen verantwoordelijkheid (speelt bijvoorbeeld een week lang het spel niet), dan krijgt de coach een signaal door en neemt contact op met de jongere en of zijn omgeving.

Seven steps of My Level Up

 1. Inzicht krijgen in het gedrag.
 2. Welk effect heeft dat op de ander. Welk gedrag moet ik volgens hen veranderen?
 3. Intern gemotiveerd: Wat levert het me op als ik mijn gedrag verander?
 4. Beslissen/keuze: welk gedrag ga ik veranderen?
 5. Oefenen in veilige omgeving
 6. Toepassen in de maatschappij
 7. Vasthouden aangepast gedrag en vastleggen van dit gewenste gedrag

De verwachting is dat de Jan Arends Coach 10 keer wordt ingezet op gemiddeld 5 leerlijnen per jongere. Vaak bestaat dit uit 25 uur face-to-face contact (voor vijf leerlijnen), 3 uur telefonisch contact, Skype of Whats app en 2 uur intake gesprek. Met deze aanpak en gemiddelde tijd zijn wij in staat de jongere zijn adequate taken te laten uitvoeren en tegelijk de ouders/verzorgers en omgeving te ondersteunen bij de opvoeding.

Tom (15 jaar) is met regelmaat tot ’s avonds laat buiten te vinden. Hoewel zijn ouders met regelmaat tegen hem zeggen dat hij meer thuis moet zijn om zijn huiswerk te maken, blijft Tom graag buiten ‘chillen’ met zijn vrienden. Die vrienden hebben een brommer en laten graag horen en zien hoeveel trekkracht de brommer heeft. Met regelmaat worden Tom en zijn vrienden op hun gedrag aangesproken vanwege de overlast. Inmiddels is ook al twee keer de politie langs geweest. De groep trekt zich er niets van aan en ‘pushed’ net steeds iets verder. Wanneer de gezellige avond tot laat in de nacht door gaat is dat geen probleem voor Tom. Hij meldt zich de volgende dag gewoon af voor school.

Tom laat zien dat hij moeite heeft met zijn leeftijdsadequate taken en dit zit zijn doorgroei naar zelfstandig volwassene in de weg. Bij leeftijdsadequate taken van Tom kan gedacht worden aan:

 • Omgaan met ouder(s) en familie
 • Omgaan met volwassenen
 • Zorgdragen voor eigen gezondheid en veiligheid
 • Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin
 • Participeren in werk of onderwijs
 • Zinvol invullen van vrije tijd
 • Creëren en onderhouden van eigen woon- en leefsituatie
 • Omgaan met autoriteiten, openbare instellingen en instanties
 • Opbouwen en onderhouden van vriendschappen en sociale contacten
 • Verslaving

Neem contact op

De 8 Redenen waarom My Level Up de beste
interventie voor jongeren met gedragsproblemen is

 1. De beleving van de jongere staat centraal.
 2. De beïnvloeding van de jongere vindt op verschillende niveaus tegelijkertijd plaats (jongere zelf, ouders/verzorgers, school/werk, vrienden).
 3. De jongere kiest zelf wie uit zijn omgeving hem kan helpen.
 4. De app wordt ondersteund door WhatsApp en face-to-face contacten.
 5. De jongere is en blijft verantwoordelijk voor de oplossingen die gekozen worden waardoor de motivatie hoog blijft.
 6. De app richt zich specifiek op de knelpunten van de individuele jongere.
 7. De app is 24 uur per dag beschikbaar. De jongere bepaalt zelf wanneer hij met de app werkt.
 8. Gamification zorgt ervoor dat My Level Up toegankelijk is en de beïnvloeding vergroot.

Neem contact op

Over Jan Arends

Jan Arends is een organisatie die begeleiding, training en opvang biedt, aan jongeren en volwassenen. Of het nu gaat om overlast geven, een psychiatrische en/of sociale beperking, of een detentieverleden. Of als de cliënt verslaafd is geweest of dakloos… Voor ons zijn cliënten als alle andere mensen. Cliënten kunnen dus gewoon meedoen in de maatschappij, op hun eigen manier. Daar gaan we voor bij Jan Arends. Dat is waar we samen mee aan de slag gaan. Cliënten moet het uiteindelijk zelf doen, maar met Jan Arends staan ze er niet alleen voor!image/svg+xml

Wilt u vrijblijvend meer informatie? Vul dan het formulier in.